Home / Registrul pentru evidența dispozițiilor – 2024

Registrul pentru evidența dispozițiilor – 2024

Registrul pentru evidența dispozițiilor - 2024

Nr. înreg. Data înreg. Conținutul pe scurt al dispoziției Numărul și data adresei de comunicare către prefect Numărul și data adresei de comunicare persoanei vizate Evenimente ulterioare emiterii (completare/ modificare/ rectificare/ suspendare/ revocare) Data publicării în M.O.L. Nr. și data proiectului de dispoziție
174 16.05.2024 Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către domnul Pilaf Gheorghe - 17.05.2024 174/16.05.2024
173 13.05.2024 Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către dna IUTELE ELENA - 17.05.2024 173/13.05.2024
172 13.05.2024 Dispoziție privind necesitatea emiterii unei dispoziții de delegare a atribuțiilor de ofițer de stare civilă conform prevederilor HG nr. 255/2024 din 21 martie 2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă - 17.05.2024 172/13.05.2024
171 08.05.2024 Dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului ȚANDĂRĂ NICOLETA 5651/08.05.2024 - 10.05.2024 171/08.05.2024
170 07.05.2024 Dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului PETCU GEORGE 5583/07.05.2024 - 10.05.2024 170/07.05.2024
169 07.05.2024 Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 - - 10.05.2024 169/07.05.2024
168 23.04.2024 Dispoziție privind numirea dirigintelui de șantier la obiectivul de investiție: ”AMENAJARE TROTUAR STRADA VICTORIEI, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” 5092/22.04.2024 - - 10.05.2024 168/23.04.2024
167 23.04.2024 Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna STEREA AURELIA 5092/22.04.2024 5200/23.04.2024 - 10.05.2024
166 23.04.2024 Dispoziție privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat dlui/dnei PETCU DUMITRU 5092/22.04.2024 5223/24.04.2024 - 10.05.2024
165 22.04.2024 Dispoziție privind convocarea consiliului local în ședință ordinară pe data de 29.04.2024 5092/22.04.2024 - - 10.05.2024
164 19.04.2024 Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune doamnei PETREA NELA 5092/22.04.2024 5077/22.04.2024 - 10.05.2024
163 19.04.2024 Dispoziție cu privire, la trecerea la gradația 5 și majorarea cuantumului salariului de bază, doamnei STÎNGĂ CHIVA 5092/22.04.2024 4983/19.04.2024 - 10.05.2024
162 16.04.2024 Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către dna JAȘCU ALEXANDRA 5092/22.04.2024 5093/22.04.2024 - 10.05.2024
161 16.04.2024 Dispoziție privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripție nr. 27 Jijila 5092/22.04.2024 - - 10.05.2024
160 16.04.2024 Dispoziție privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat dlui/dnei TIRON PARASCHIV 5092/22.04.2024 4818/17.04.2024 - 10.05.2024
159 12.04.2024 Dispoziție privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru două funcții publice de execuție, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, judetul Tulcea 5092/22.04.2024 - - 12.04.2024 159/14.04.2024
158 12.04.2024 Dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului ȚAPU ANA 5092/22.04.2024 4650/12.04.2024 - 12.04.2024 158/12.04.2024
157 09.04.2024 Dispoziție privind încetarea drepturilor de asistență socială dlui NADOLEANU GHEORGHE 4462/10.04.2024 4653/12.04.2024 - 12.04.2024 157/09.04.2024
156 02.04.2024 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 02.04.2024 4462/10.04.2024 - - 12.04.2024 156/02.04.2024
155 29.03.2024 Dispoziție privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a majorării valorii Indicelui Social de Referință, a producerii de modificări în componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune 4462/10.04.2024 4586/11.04.2024 - 12.04.2024 155/29.03.2024
154 28.03.2024 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Geru Stela, angajată în funcția contractuală de execuție de asistent medical comunitar, grad principal, gradația 5, la Compartimentul asistenți medicali comunitari din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea 4462/10.04.2024 3918/29.03.2024 - 12.04.2024 154/28.03.2024
153 25.03.2024 Dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului NEACȘU IORDANA 3899/28.03.2024 3779/26.03.2024 - 12.04.2024 153/26.03.2024
152 25.03.2024 Dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului DASCĂLU TEODORA 3899/28.03.2024 3729/25.03.2024 - 12.04.2024 152/25.03.2024
151 25.03.2024 Dispoziție privind încetarea acordării venitului minim de incluziune, componenta dlui Stoian Dumitrel-Constantin 3899/28.03.2024 - 12.04.2024 151/25.03.2024
150 22.03.2024 Dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului TOADER GHEORGHE, domiciliat în comuna Jijila, județul Tulcea 3899/28.03.2024 3681/22.03.2024 - 25.03.2024 150/22.03.2024
149 21.03.2024 Dispoziție cu privire la anularea procedurii examenului de promovare în grad profesional a funcționarului public, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea, cu data de susținere a probei scrise în ziua de 27.03.2024 3899/28.03.2024 - - 25.03.2024 149/21.03.2024
148 15.03.2024 Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna ENE VALERICA 3899/28.03.2024 - 25.03.2024 148/15.03.2024
147 14.03.2024 Dispoziție cu privire la acordarea unei indemnizații în cuantum brut de 500 lei lunar, doamnei Geru Stela, angajată în funcția contractuală de execuție de asistent medical comunitar, gradația 5, la Compartimentul asistenți medicali comunitari din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea 3435/15.03.2024 - 15.03.2024 147/14.03.2024
146 12.03.2024 Dispoziție privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune dnei/dlui Olteanu Maria-Magdalena ca urmare a producerii de modificări în veniturile familiei 3435/15.03.2024 - 15.03.2024 146/12.04.2024
145 12.03.2024 Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, domnului TOADER GHEORGHE 3435/15.03.2024 3311/12.03.2024 - 15.03.2024 145/12.03.2024
144 08.03.2024 Dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului TOADER ANETA -ANIȘOARA 3435/15.03.2024 3228/08.03.2024 - 15.03.2024 144/08.03.2024
143 08.03.2024 Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna DUDU NICUȚA VASILICA 3435/15.03.2024 3135/15.03.2024 - 11.03.2024 143/08.03.2024
142 06.03.2024 Dispoziție cu privire la încetarea cauzei suspendări contractului individual de muncă încheiat cu d-na DUDU NICUȚA-VASILICA și reluarea activității, începând cu data de 01.03.2024 3435/15.03.2024 3134/15.03.2024 - 11.03.2024 142/06.03.2024
141 04.03.2024 Dispoziție privind constituirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru promovarea în grad profesional a funcționarului public, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, judetul Tulcea 3105/05.03.2024 - - 11.03.2024 141/04.03.2024
140 04.03.2024 Dispoziție privind încetarea acordării venitului minim de incluziune dnei Nadoleanu Iuliana-Silvia 3105/05.03.2024 3168/07.03.2024 - 11.03.2024 140/04.03.2024
139 29.02.2024 Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune doamnei DUDUȚĂ VARVARA 3105/05.03.2024 3165/07.03.2024 - 11.03.2024 139/29.02.2024
138 29.02.2024 Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune doamnei MĂMĂLIGĂ SANDA 3105/05.03.2024 3166/07.03.2024 - 11.03.2024 138/29.02.2024
137 29.02.2024 Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru BĂRBIERU RADU 3105/05.03.2024 3164/07.03.2024 - 11.03.2024 137/29.02.2024
136 28.02.2024 Dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului CHIPER IORDANA 3105/05.03.2024 2915/28.02.2024 - 11.03.2024 136/28.02.2024
3105/05.03.2024 -
134 26.02.2024 Dispoziție privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanților mass-media pe lângă Primăria și Consiliul local al comunei Jijila 3105/05.03.2024 - - 26.02.2024 134/26.02.2024
133 3105/05.03.2024 -
132 21.02.2024 Dispoziție cu privire la promovarea în grad profesional a domnului/doamnei BOȘNEAGU ANGELICA din funcția publică de execuție inspector, grad profesional principal, gradația 2, în funcția publică de execuție inspector, grad profesional superior, gradația 2, în cadrul Compartimentului contabilitate taxe, impozite, executări silite, evidența și gestionarea patrimoniului 2815/22.02.2024 2779/21.02.2024 - 26.02.2024 133/21.02.2024
131 20.02.2024 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 27.02.2024 2815/22.02.2024 - - 14.02.2024 132/20.02.2024
130 20.02.2024 Dispoziție privind aprobarea ,,Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2024, la nivelul comunei Jijila, județul Tulcea’’ 2815/22.02.2024 - - 26.02.2024 131/20.02.2024
129 20.02.2024 Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea” 2815/22.02.2024 - - 26.02.2024 130/20.02.2024
128 16.02.2024 Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune dlui STOICA TUDOREL 2815/22.02.2024 - - 15.03.2024 129/16.02.2024
127 09.02.2024 Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune dlui STOICA TUDOREL 2815/22.02.2024 - - 26.02.2024 128/09.02.2024
126 09.02.2024 Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea rețelei stradale și a drumurilor de interes local în sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea ” 2532/16.02.2024 - - 26.02.2024 127/09.02.2024
125 09.02.2024 Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea rețelei stradale și a drumurilor de interes local în sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea ” 2532/16.02.2024 - - 26.02.2024 126/09.02.2024
124 09.02.2024 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 09.02.2024 2532/16.02.2024 - - 125/09.02.2024
123 07.02.2024 Dispoziție privind revocarea Dispoziției nr. 117/01.02.2024 cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 08.02.2024, ora 15:00 2532/16.02.2024 - - 124/07.02.2024
122 06.02.2024 Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui/dnei BURUIANĂ FĂNEL 2532/16.02.2024 2257/08.02.2024 - 26.02.2024 123/06.02.2024
121 06.02.2024 Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui/dnei DRĂGOI ANETA 2532/16.02.2024 2256/08.02.2024 - 26.02.2024 122/06.02.2024
120 05.02.2024 Dispoziție privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Mihai Ina-Gabriela inspector, grad asistent, gradatia 4 în cadrul Compartimentului administrarea domeniului public și privat, contracte de închiriere, contracte de concesiune, relații cu ACOR în domeniul urbanismului și amenajarea teritoriului, arhivă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea 2532/16.02.2024 2052/05.02.2024 - 26.02.2024 121/05.02.2024
119 05.02.2024 Dispoziție privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Rîcă Rodica inspector, grad principal gradatia 3 în cadrul Compartimentului registrul agricol, contracte de arendare, vânzări terenuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea 2532/16.02.2024 2049/05.02.2024 - 26.02.2024 120/05.02.2024
118 05.02.2024 Dispoziție privind modificarea și completarea fișei postului domnului Caluschi Ion având funcția publică de inspector grad superior, gradația 5, Compartiment protecție civilă și situații de urgență, cadastru, agricultură, fond funciar, protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea 2532/16.02.2024 2034/05.02.2024 - 26.02.2024 119/05.02.2024
117 2532/16.02.2024 - 118
116 31.01.2024 Dispoziție privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru DEDIU LUMINIȚA-VIORICA 2011/02.02.2024 2009/02.02.2024 - 26.02.2024 117/31.01.2024
115 31.01.2024 Dispoziție privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 25 titulari 2011/02.02.2024 2217/07.02.2024 - 26.02.2024 116/31.01.2024
114 2011/02.02.2024 -
113 2011/02.02.2024 -
112 31.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei GERU STELA, având funcția de asistent medical comunitar, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1908/31.01.2024 - 26.02.2024 113/31.01.2024
111 31.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei ALECU LILIANA, având funcția de bibliotecar, grad 1A, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1907/31.01.2024 - 26.02.2024 112/31.01.2024
110 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Iordache Vasile având funcția contractuală de muncitor calificat, gradația 5, Compartiment administrarea pieței și a bazei sportive din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1906/31.01.2024 - 26.02.2024 111/31.01.2024
109 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Rachelianu Stelian având funcția contractuală de muncitor calificat, gradația 5, Compartiment administrativ salubrizare și gospodărire comunală, întreținere, transport școlar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1903/31.01.2024 - 26.02.2024 110/31.01.2024
108 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Chibrit Dumitru având funcția contractuală de muncitor calificat, gradația 5, Compartiment administrativ salubrizare și gospodărire comunală, întreținere, transport școlar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1902/31.01.2024 - 26.02.2024 109/31.01.2024
107 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Radu Aurel având funcția contractuală de muncitor calificat, gradația 5, Compartiment administrativ salubrizare și gospodărire comunală, întreținere, transport școlar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1901/31.01.2024 - 26.02.2024 108/31.01.2024
106 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Sterea Ion având funcția contractuală de șofer, gradația 3, Compartiment administrativ salubrizare și gospodărire comunală, întreținere, transport școlar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1900/31.01.2024 - 26.02.2024 107/31.01.2024
105 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Popa Felicia având funcția contractuală de guard, gradația 0, Compartiment administrativ salubrizare și gospodărire comunală, întreținere, transport școlar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1898/31.01.2024 - 26.02.2024 106/31.01.2024
104 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Drăgoiu Dumitra având funcția publică de referent grad principal, gradația 5, Compartiment registrul agricol, contracte de arendare, vânzări terenuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1897/31.01.2024 - 26.02.2024 105/31.01.2024
103 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Rîcă Rodica având funcția publică de inspector grad principal, gradația 3, Compartiment registrul agricol, contracte de arendare, vânzări terenuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1894/31.01.2024 - 26.02.2024 104/31.01.2024
102 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Mihai Ina-Gabriela având funcția publică de inspector grad asistent, gradația 4, Compartiment administrarea domeniului public și privat, contracte de închiriere, contracte de concesiune, relații cu ACOR în domeniul urbanismului și amenajarea teritoriului, arhivă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1891/31.01.2024 - 26.02.2024 103/31.01.2024
101 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Barangă Tudorița având funcția publică de consilier achiziții publice grad asistent, gradația 4, Compartiment achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1889/31.01.2024 - 26.02.2024 102/31.01.2024
100 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Boșneagu Angelica având funcția publică de inspector grad principal, gradația 2, Compartiment contabilitate, taxe, impozite, executări silite,evidența și gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1888/31.01.2024 - 26.02.2024 101/31.01.2024
99 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Bejenaru Valerica având funcția publică de inspector grad principal, gradația 2, Compartiment contabilitate, taxe, impozite, executări silite,evidența și gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1887/31.01.2024 - 26.02.2024 100/31.01.2024
98 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Duduță Violeta având funcția publică de inspector grad principal, gradația 5, Compartiment asistență socială și autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1886/31.01.2024 - 26.02.2024 99/31.01.2024
97 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Petru Maria având funcția publică de inspector grad principal, gradația 5, Compartiment contabilitate, taxe, impozite, executări silite,evidența și gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1884/31.01.2024 - 26.02.2024 98/31.01.2024
96 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Geru Natașa având funcția publică de inspector grad principal, gradația 5, Compartiment contabilitate, taxe, impozite, executări silite,evidența și gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1882/31.01.2024 - 26.02.2024 97/31.01.2024
95 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Caluschi Ion având funcția publică de inspector grad superior, gradația 5, Compartiment protecție civilă și situații de urgență, cadastru, agricultură, fond funciar, protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1879/31.01.2024 - 26.02.2024 96/31.01.2024
94 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Enache Viorel având funcția publică de consilier grad superior, gradația 5, Compartiment resurse umane, formare profesională relația cu ANFP, protecția muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1878/31.01.2024 - 26.02.2024 95/31.01.2024
93 31.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Vasile Marioara având funcția publică de inspector grad superior, gradația 5, Compartiment contabilitate, taxe, impozite, executări silite,evidența și gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1875/31.01.2024 - 26.02.2024 94/31.01.2024
92 26.01.2024 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Sima Nicoleta având funcția publică de consilier grad superior, gradația 5, Compartiment stare civilă, evidența populației, autoritate electorală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, judetul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1874/31.01.2024 - 26.02.2024 93/26.01.2024
91 26.01.2024 Dispoziție cu privire, la majorarea cu 5% a indemnizației lunare a domnului BANEA MARIAN Viceprimarul Comunei Jijila, conform prevederilor O.U.G. nr. 115/14.12.202 2011/02.02.2024 1764/26.01.2024 - 26.02.2024 92/26.01.2024
90 26.01.2024 Dispoziție cu privire, la majorarea cu 5% a indemnizației lunare a domnului COSTICĂ DEACU Primarul Comunei Jijila, conform prevederilor O.U.G. nr.115/14.12.2023 2011/02.02.2024 1762/26.01.2024 - 26.02.2024 91/26.01.2024
89 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului TĂIȚEANU MIȚA, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1732/25.01.2024 - 26.02.2024 89/23.01.2024
88 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului MOCANU CONSTANTA, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1731/25.01.2024 - 26.02.2024 88/23.01.2024
87 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului NEACSU IORDANA, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1730/25.01.2024 - 26.02.2024 87/23.01.2024
86 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului BANEA MARIA, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1729/25.01.2024 - 26.02.2024 86/23.01.2024
85 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului DEACU SERENA-STELIANA, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1728/25.01.2024 - 26.02.2024 85/23.01.2024
84 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de însoțitor, doamnei/domnului PETCU IONEL, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1727/25.01.2024 - 26.02.2024 84/23.01.2024
83 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului TUDORII AUREL, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1726/25.01.2024 - 26.02.2024 83/23.01.2024
82 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului RADU LILIANA, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1725/25.01.2024 - 26.02.2024 82/23.01.2024
81 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de însoțitor, doamnei/domnului DRĂGOIU ION, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1724/25.01.2024 - 26.02.2024 81/23.01.2024
80 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului CHIRNOAGĂ CĂRULEȚ, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1723/25.01.2024 - 26.02.2024 80/23.01.2024
79 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului MARIN DUMITRIȚA, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1722/25.01.2024 - 26.02.2024 79/23.01.2024
78 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului GERU SPIREA, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1721/25.01.2024 - 26.02.2024 78/23.01.2024
77 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului PETCU IONUȚ, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1720/25.01.2024 - 26.02.2024 77/23.01.2024
76 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului SPIRIDON NICULINA, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1719/25.01.2024 - 26.02.2024 76/23.01.2024
75 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului STEREA ION, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1718/25.01.2024 - 26.02.2024 75/23.01.2024
74 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului BANEA ION, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1717/25.01.2024 - 26.02.2024 74/23.01.2024
73 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului BREZEANU ELENA-DANIELA, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1716/25.01.2024 - 26.02.2024 73/23.01.2024
72 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului CHIRIAC VASILE, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1715/25.01.2024 - 26.02.2024 72/23.01.2024
71 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului SALCIE IONELA, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1714/25.01.2024 - 26.02.2024 71/23.01.2024
70 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului HERA ANDREI-FLORIN, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1712/25.01.2024 - 26.02.2024 70/23.01.2024
69 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului ISTRATE DUMITRA, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1708/25.01.2024 - 26.02.2024 69/23.01.2024
68 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului STOICA ADRIANA, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1707/25.01.2024 - 26.02.2024 68/23.01.2024
67 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului TOADER DUMITRU, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1704/25.01.2024 - 26.02.2024 67/23.01.2024
66 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de însoțitor, doamnei/domnului TOADER MARIUS-ADRIAN, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1702/25.01.2024 - 26.02.2024 66/23.01.2024
65 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului STEREA CALINA-MARIA, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1701/25.01.2024 - 26.02.2024 65/23.01.2024
64 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului IAMANDII DUMITRU, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1700/25.01.2024 - 26.02.2024 64/23.01.2024
63 23.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului DĂUCEANU ION, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1698/25.01.2024 - 26.02.2024 63/23.01.2024
62 23.01.2024 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap dlui DUDUȚĂ GHEORGHE 2011/02.02.2024 1697/25.01.2024 - 26.02.2024 62/23.01.2024
61 23.01.2024 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap dnei SARĂU ANICA 2011/02.02.2024 1694/25.01.2024 - 26.02.2024 61/23.01.2024
60 23.01.2024 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 30.01.2024 2011/02.02.2024 - 12.04.2024 60/23.01.2024
59 22.01.2024 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de baza dnei STEREA AURELIA 2011/02.02.2024 - 26.02.2024 59/22.01.2024
58 22.01.2024 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de baza dnei MOROIANU ANIȘOARA 2011/02.02.2024 1610/22.01.2024 - 26.02.2024 58/22.01.2024
57 22.01.2024 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de baza dnei PARASCHIV GICA 2011/02.02.2024 1609/22.01.2024 - 26.02.2024 57/22.01.2024
56 22.01.2024 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de baza dnei SARĂU MARCELA 2011/02.02.2024 1607/22.01.2024 - 26.02.2024 56/22.01.2024
55 22.01.2024 Dispoziție Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de baza dnei MANGÎR GEORGETA 2011/02.02.2024 1606/22.01.2024 - 26.02.2024 55/22.01.2024
54 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei SARĂU IONELA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1605/22.01.2024 - 26.02.2024 54/22.01.2024
53 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, domnului BREZEANU IORDAN, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1604/22.01.2024 - 26.02.2024 53/22.01.2024
52 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei STOICA NICOLETA, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1603/22.01.2024 - 26.02.2024 52/22.01.2024
51 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei CONSTANTIN IOANA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1602/22.01.2024 - 26.02.2024 51/22.01.2024
50 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei POPESCU MARCELA, având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1601/22.01.2024 - 26.02.2024 50/22.01.2024
49 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei ENE VALERICA, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1600/22.01.2024 - 26.02.2024 49/22.01.2024
48 22.01.2024 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de baza dnei STÎNGĂ CHIVA 2011/02.02.2024 1599/22.01.2024 - 26.02.2024 48/22.01.2024
47 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei ȚĂRANU DANIELA, având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1598/22.01.2024 - 26.02.2024 47/22.01.2024
46 22.01.2024 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de baza dnei ENE ANICA 2011/02.02.2024 1597/22.01.2024 - 26.02.2024 46/22.01.2024
45 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei ANDREI IONICA, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1596/22.01.2024 - 26.02.2024 45/22.01.2024
44 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei RACHELEANU FĂNICA, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1595/22.01.2024 - 26.02.2024 44/22.01.2024
43 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei MANGÎR GEANINA, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1594/22.01.2024 - 26.02.2024 43/22.01.2024
42 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei BÎLEA VASILICA, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1593/22.01.2024 - 26.02.2024 42/22.01.2024
41 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei POPESCU STELICA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1592/22.01.2024 - 26.02.2024 41/22.01.2024
40 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei CONSTANTIN DUMITRA-NICOLETA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1591/22.01.2024 - 26.02.2024 40/22.01.2024
39 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei BANEA MARIOARA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1590/22.01.2024 - 26.02.2024 39/22.01.2024
38 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei BARBIERU DIDINA, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1589/22.01.2024 - 26.02.2024 38/22.01.2024
37 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei VASILE NICOLETA-RITA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1588/22.01.2024 - 26.02.2024 37/22.01.2024
36 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei TOADER DIDINA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1587/22.01.2024 - 26.02.2024 36/22.01.2024
35 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei CARAMARIN FĂNICA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1586/22.01.2024 - 26.02.2024 35/22.01.2024
34 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, domnului CADIU STAVĂR, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1585/22.01.2024 - 26.02.2024 34/22.01.2024
33 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei DASCĂLU STELUȚA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1583/22.01.2023 - 26.02.2024 33/22.01.2024
32 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei URSULEANU SOFIA-ANIȘOARA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1582/22.01.2024 - 26.02.2024 32/22.01.2024
31 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei GERU MIHAELA, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1580/22.01.2024 - 26.02.2024 31/22.01.2024
30 22.01.2024 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de baza dnei DORAȘCU NIȚA 2011/02.02.2024 1579/22.01.2024 - 26.02.2024 30/22.01.2024
29 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei MOROIANU ELENA, având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1578/22.01.2024 - 26.02.2024 29/22.01.2024
28 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei PETRU STRIANA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1577/22.01.2024 - 26.02.2024 28/22.01.2024
27 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei NADOLEANU AURELIA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1576/22.01.2024 - 26.02.2024 27/22.01.2024
26 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei GHIOLMEZ ANISOARA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1575/22.01.2024 - 26.02.2024 26/22.01.2024
25 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei IORDACHE AURICA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1574/22.01.2024 - 26.02.2024 25/22.01.2024
24 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei HOGEA POLIXENIA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1572/22.01.2024 - 26.02.2024 24/22.01.2024
23 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei HOGEA IOANA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1571/22.01.2024 - 26.02.2024 23/22.01.2024
22 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei MOLDOVEANU AURELIA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1570/22.01.2024 - 26.02.2024 22/22.01.2024
21 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, domnului PRUTEANU PAUL, având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1565/22.01.2024 - 26.02.2024 21/22.01.2024
20 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei SAVA VIOLETA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1564/22.01.2024 - 26.02.2024 20/22.01.2024
19 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei DRAGHICI ANICUTA, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1563/22.01.2024 - 26.02.2024 19/22.01.2024
18 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei DASCALU IONICA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1554/22.01.2024 - 26.02.2024 18/22.01.2024
17 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei SIMA NICOLETA, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1553/22.01.2024 - 26.02.2024 17/22.01.2024
16 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei CHIRIAC ANISOARA, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1545/22.01.2024 - 26.02.2024 16/22.01.2024
15 22.01.2024 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei BANEA NICOLETA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2024 2011/02.02.2024 1541/22.01.2024 - 26.02.2024 15/22.01.2024
14 22.01.2024 Dispoziție privind constituirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru promovarea în grad profesional a funcționarului public, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, judetul Tulcea 1674/25.01.2024 - - 26.02.2024 14/22.01.2024
13 18.01.2024 Dispoziție privind încetarea drepturilor de asistență socială acordate dlui DEACU GHEORGHE 1674/25.01.2024 1513/19.01.2024 - 26.02.2024 13/18.01.2024
12 12.01.2024 Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui/dnei CARAMARIN VARVARA 1674/25.01.2024 1343/15.02.2024 - 26.02.2024 12/12.01.2024
11 12.01.2024 Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei POPA FELICIA 1674/25.01.2024 - - 15.03.2024 11/12.01.2024
10 11.01.2024 Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de evaluare pentru achiziția contractului ce are ca obiect proiectare și execuție lucrări aferente proiectului ”Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea” 1286/11.01.2024 - - 26.02.2024 10/11.01.2024
9 11.01.2024 Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de evaluare pentru achiziția contractului ce are ca obiect proiectare și execuție lucrări aferente proiectului ”Extindere rețea de canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea” 1286/11.01.2024 - - 26.02.2024 9/11.01.2024
8 11.01.2024 Dispoziție privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordate dlui/dnei Stoian Onelia 1286/11.01.2024 - - 15.01.2024 8/11.01.2024
7 11.01.2024 Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui/dnei Iutele Constantin 1286/11.01.2024 1295/12.01.2024 - 15.01.2024 7/11.01.2024
6 11.01.2024 Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui/dnei Iutele Neculai 1286/11.01.2024 1296/12.01.2024 - 15.01.2024 6/11.01.2024
5 11.01.2024 Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui/dnei Papuc Ioana 1286/11.01.2024 1297/12.01.2024 - 15.01.2024 6/11.01.2024
4 10.01.2024 Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Bîlea Vasilica 1286/11.01.2024 - 15.01.2024 4/10.01.2024
3 09.01.2024 Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Moldoveanu Aurelia 1286/11.01.2024 1161/09.01.2024 - 15.01.2024 3/09.01.2024
2 08.01.2024 Dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei Sterea Aurelia 1286/11.01.2024 1136/08.01.2024 - 15.01.2024 2/08.01.2024
1 05.01.2024 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 05.01.2024 1286/11.01.2024 - 12.04.2024 1/05.01.2024