Home / Registrul agricol – 2020

Registrul agricol – 2020

REGISTRUL AGRICOL

În atenția următoarelor categorii de deținători de bunuri (terenuri, animale, clădiri/construcții, mijloace de transport și instalații pentru agricultură:

 • Persoane fizice cu domiciliul în comuna Jijila;

 • Persoane fizice cu domiciliul în alte localități care dețin bunuri pe raza comunei Jijila;

 • Persoane juridice cu sediul social în comuna Jijila;

 • Persoane juridice cu sediul social în alte localități care dețin bunuri pe raza comunei Jijila.

Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ – teritorială își are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoțite de documente.

Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligația să trimită declarația  prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declarații prin procură. În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizări va putea da declarația.

Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

 • între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării – cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări – ieșiri;

 • între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

 • persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 28/2008 și Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, vă solicităm să vă prezentați la sediul Primăriei Comunei Jijila, Biroul Registrul Agricol în vederea depunerii declarației.

Persoanele care nu au domiciliul în localitate sau nu se pot deplasa la sediul Primăriei Comunei Jijila, au obligația să trimită declarația prin poștă sau e-mail, completată și semnată.

Pentru transmiterea declarației prin e-mail:

Pasul 1 –  descărcați, completați și semnați declarația:

DESCARCĂ DECLARAȚIE REGISTRUL AGRICOL. (doc)

sau

DESCARCĂ DECLARAȚIE REGISTRUL AGRICOL. (pdf)

Pasul 2 – scanați declarația  semnată

Pasul 3 – transmiteți declarația scanată în format PDF către Registrul Agricol utilizând formularul de mai jos, sau prin e-mail la adresele: prmrjijila@yahoo.com / rajijila@yahoo.com

  Numele (obligatoriu)

  Adresa de email (obligatoriu)

  Subiectul

  Mesaj


  Atașați declarația completată și scanată (format PDF, JPG)

  Notă: Pentru mai multe informații vă puteți adresa Primăriei comunei Jijila – Biroul Registrul Agricol  prin e-mail la adresa:  rajijila@yahoo.com sau la telefon: 0240/550002  – interior 209.

  ___________________________________________________________________

  Modele de formulare pentru  APIA

  DESCARCĂ model cerere (doc)
  DESCARCĂ model cerere (pdf)
  DESCARCĂ Declarație arendași (doc)
  DESCARCĂ Declarație arendași (pdf)
  DESCARCĂ Declarație coindivizari (doc)
  DESCARCĂ Declarație coindivizari (pdf)
  DESCARCĂ Declarație contract arendă (doc)
  DESCARCĂ Declarație contract arendă (pdf)
  DESCARCĂ Declarație moștenitori (doc)
  DESCARCĂ Declarație moștenitori (pdf)
  DESCARCĂ Tabel centralizator al contractelor de arendă (doc)
  DESCARCĂ Tabel centralizator al contractelor de arendă (pdf)
  REGISTRUL AGRICOL În atenția următoarelor categorii de deținători de bunuri (terenuri, animale, clădiri/construcții, mijloace de transport și instalații pentru agricultură: Persoane fizice cu domiciliul în comuna Jijila; Persoane fizice cu domiciliul în alte localități care dețin bunuri pe raza comunei Jijila; Persoane juridice cu sediul social în comuna Jijila; Persoane juridice cu sediul social în alte localități care dețin bunuri pe raza comunei Jijila. Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ – teritorială își are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în…

  User Rating: Be the first one !