Home / Proiecte de hotărâri ale Consiliului local Jijila – anul 2022

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local Jijila – anul 2022

Proiecte de hotărâri-2022

Nr. înregistrării Data înregistrării Conținutul proiectului de hotărâre Data publicării în M.O.L.
58 22.12.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 53/09.12.2022 privind aprobarea proiectului: ”EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ LA UAT COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA PRIN INSTALAREA DE PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI POMPE DE CĂLDURĂ”, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați acestuia 22.12.2022
57 22.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții: Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea” 22.12.2022
56 22.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jijila, județul Tulcea având ca obiect asigurarea colaborării instituționale a MMSS cu UAT Comuna Jijila în cadrul proiectului: ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 22.12.2022
55 22.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de dezvoltare locală durabilă a comunei Jijila, județul Tulcea 2021-2027 22.12.2022
54 22.12.2022 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 22.12.2022
53 13.12.2022 Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2023-2024 14.12.2022
Anexa 1 la PH din 13.12.2022
52 09.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: ”EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ LA UAT COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA PRIN INSTALAREA DE PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI POMPE DE CĂLDURĂ”, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați acestuia 09.12.2022
51 09.12.2022 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 09.12.2022
50 29.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: ”EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ LA UAT COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA PRIN INSTALAREA DE PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI POMPE DE CĂLDURĂ”, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați acestuia 19.12.2022
49 24.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300125/20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILIA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” 24.11.2022
48 24.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300124/ 20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: ”MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEŢUL TULCEA ŞI ÎNFIINŢARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEŢUL TULCEA” 24.11.2022
47 24.11.2022 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de şedinţă pentru ședința din data de 24.11.2022 a Consiliului Local al Comunei Jijila 24.11.2022
46 22.11.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 22.11.2022
45 07.11.2022 07. 11. 2022 Anunț public referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare locală durabilă a Comunei Jijila, județul Tulcea 2021-2027 07.11.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare locală durabilă a Comunei Jijila, județul Tulcea 2021-2027
Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare locală durabilă a Comunei Jijila, județul Tulcea 2021-2027
Referat de aprobare a proiectului de hotărâre
Raport de specialitate la proiectul de hotărâre
44 24.10.2022 Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Jijila în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Jijila pentru anul școlar 2022-2023 24.10.2022
43 24.10.2022 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022
42 10.10.2022 Anunț public referitor la elaborarea Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării sumelor prevăzute la art. 470 alin (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 actualizată, în funcției de rata de schimb a monedei euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2022, publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare a vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri 11.10.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării sumelor prevăzute la art. 470 alin (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 actualizată, în funcției de rata de schimb a monedei euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2022, publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare a vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri
Raport de specialitate la proiectul de hotărâre nr. 42 din 10.10.2022
Referat de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 42 din 10.10.2022
Anexa 1 la PH din 10.10.2022 - AUTOVEHICULE DE TRANSPORT DE MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ MAI MARE SAU EGALĂ DE 12 TONE
Anexa 2 la PH din 10.10.2022 - ÎN CAZUL UNEI COMBINAȚII DE TREN RUTIER, DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE
41 03.10.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 29 / 04.05.2022 privind aprobarea proiectului “Extindere infrastructură TIC în Comuna Jijila, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect 03.10.2022
40 27.09.2022 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 27.09.2022
39 20.09.2022 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului propriu de acțiune pe timpul iernii 2022-2023 20.09.2022
38 22.08.2022 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 22.08.2022
37 22.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat după aplicarea prevederilor OUG 47/2022 pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea” 22.08.2022
36 22.08.2022 Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanismului 22.08.2022
35 11.08.2022 Anunț referitor la elaborarea proiectului privind aprobarea regulamentului de funcționare a obiectivului “Piața Agroalimentară în comuna Jijila, județul Tulcea” 11.08.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru funcționarea obiectivului “Piața Agroalimentară în comuna Jijila, județul Tulcea”
34 11.08.2022 Anunț referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune a serviciului de iluminat public, aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Jijila, județul Tulcea 11.08.2022
Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune a serviciului de iluminat public, aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Jijila, Județul Tulcea
Anexa 1 la PH 34 din 11.08.2022 - STUDIU DE OPORTUNITATE
Anexa 2 la PH 34 din 11.08.2022 CONTRACT ACHIZIȚIE PUBLICĂ
Anexa 3 la PH 34 din 11.08.2022 REGULAMENT
Anexa 4 la PH 34 din 11.08.2022 CAIET DE SARCINI
Anexa 5 PH 34 din 11.08.2022 INDICATORI DE PERFORMANTA
33 11.08.2022 Anunț referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna Jijila, județul Tulcea 11.08.2022
Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna Jijila, județul Tulcea
32 10.08.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant și un membru supleant al Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat pentru Școala Gimnazială Jijila 10.08.2022
31 27.07.2022 Anunț referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea închirierii, a unui spațiu în suprafață de 26 mp, aparținând domeniului public al comunei Jijila, situat în clădirea Dispensarului uman Jijila 27.07.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea închirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 26 mp, aparţinând domeniului public al comunei Jijila, situat în incinta Dispensarului uman Jijila
30 24.06.2022 Proiect de hotărâre cu privire la majorarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea și funcționarea compartimentului contabilitate 24.06.2022
29 20.06.2022 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 20.06.2022
28 04.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Extindere infrastructură TIC în Comuna Jijila, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect 04.05.2022
27 21.04.2022 Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea destinației Centrului local de informare turistică, în sediu administrativ 21.04.2022
26 21.04.2022 Proiect de hotărâre cu privire la încheierea contului exercițiului bugetar al bugetului local pe anul 2021 21.04.2022
25 21.04.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 17/10.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Jijila, pe anul 2022 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 21.04.2022
24 21.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Jijila, pe anul 2023; 21.04.2022
23 28.03.2022 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2023 28.03.2022
Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr. 23 din 28.03.2022
22 28.03.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 7/18.01.2019 privind aprobarea cererii de finanțare ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA„ și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 28.03.2022
21 21.03.2022 Proiectul de hotărâre privind revocarea H.C.L nr. 48/ 29.10.2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Locale în comuna Jijila, județul Tulcea. 21.03.2022
20 21.02.2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Episcopiei Tulcii, a terenului în suprafață de 10 ha, proprietatea privată a comunei Jijila, situat în extravilanul satului Garvăn,T6,P88,Nr.cadastral 33559,aflat în folosința Episcopiei Tulcii-Complex Monahal, ”Mănăstirea Dinogeția”, în baza H.C.L nr. 14/28.03.2013 modificată prin H.C.L nr.11/28.01.2014. 21.02.2022
19 21.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art 6 din HCL nr 20/28.03.2013 privind aprobarea înființării SC ECOSALTECH SA și participarea la constituirea capitalului social, cu modificările și completările ulterioare, prin modificarea și completarea art 16.5 și art 19.4 din Actul constitutiv al SC Ecosaltech SA Măcin, anexă la HCL nr 20/28.03.2013 21.02.2022
18 21.02.2022 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022; 21.02.2022
17 21.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea 21.02.2022
16 10.02.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 36/ 28.10.2021 privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare drumuri locale în sat Garvăn și rest de executat în sat Jijila, comuna Jijila, judeţul Tulcea” 10.02.2022
15 10.02.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 35/ 28.10.2021 privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare străzi în comuna Jijila, județul Tulcea” – Etapa I 10.02.2022
14 10.02.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 34/ 28.10.2021 privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea” 10.02.2022
13 10.02.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 33/ 28.10.2021 privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare și extindere sistem de apă potabilă în satele Garvăn și Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea 10.02.2022
12 10.02.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 32/ 28.10.2021 privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Extindere rețea de canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea” 10.02.2022
11 04.02.2022 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2022; 04.02.2022
10 03.02.2022 Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Jijila 03.02.2022
9/1 02.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru anul 2022 02.02.2022
9 31.01.2022 Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 39 /28.10.2021 31.01.2022
8 31.01.2022 Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 36 /28.10.2021 31.01.2022
7 31.01.2022 Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 35 /28.10.2021 31.01.2022
6 31.01.2022 Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 34 /28.10.2021 31.01.2022
5 31.01.2022 Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 33 /28.10.2021 31.01.2022
4 31.01.2022 Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 32 /28.10.2021 31.01.2022
3 31.01.2022 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru comuna Jijila 31.01.2022
2 31.01.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor de urgență și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al comunei Jijila, județul Tulcea 31.01.2022
Anexa 1 la PH din 31.01.2022 - Regulament privind stabilirea situațiilor de urgență și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al comunei Jijila, județul Tulcea
1 31.01.2022 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2022 31.01.2022