Home / Proiecte de hotărâri ale Consiliului local Jijila – 2024

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local Jijila – 2024

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local Jijila – anul 2024

Nr. proiectului de hotărâre Data proiectului de hotărâre Conținutul proiectului de hotărâre Data publicării în M.O.L.
23 03.07.2024 Anunț public referitor la elaborarea actului normativ 03.07.2024 în consultare publică până la data de 02.08.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii închirierii unor terenuri arabile libere, proprietate privată a comunei Jijila, în vederea atribuirii în condițiile art. 16 din Legea nr. 32/2019 crescătorilor de animale, aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire
Referat de aprobare nr. 7826/03.07.2024
Raport de specialitate nr. 7827/03.07.2024
Ordinul Prefectului nr. 291/2008
Planuri de amplasament și delimitare a imobilelor
Rapoarte de evaluare
22 28.06.2024 Anunț public referitor la elaborarea actului normativ 28.06.2024 În consultare publică până la data de 27.07.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor suprafețe de terenuri arabile, libere de sarcini, aflate în proprietatea privată a comunei Jijila, situate în intravilanul comunei Jijila, județul Tulcea
Referat de aprobare nr. 7640/28.06.2024
Raport de specialitate nr. 7641/28.06.2024
Rapoarte de evaluare
21 25.06.2024 Anunț public referitor la elaborarea actului normativ 25.06.2024 În consultare publică până la data de 24.07.2024
Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții: „Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”, și exprimarea acordului de scoatere din circuitul agricol a terenului în suprafață de 1.684 mp aparținând comunei Jijila, județul Tulcea
Referat de aprobare nr. 7528/25.06.2024
Raport de specialitate nr. 7529/25.06.2024
20 18.06.2024 Proiect de hotărâre privind constituirea Structurii Comunitare Consultative la nivelul comunei Jijila, judeţul Tulcea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 05.07.2024
19 03.06.2024 Anunț public referitor la elaborarea actului normativ 03.06.2024 În consultare publică până la data de 02.07.2024
Proiect de hotărâre privind stabilirea unor situații deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgență/comunitare, a valorii și metodologiei de acordare a acestora
Anexa 1 la proiectul de hotărâre 19/03.06.2024
Anexa 2 la proiectul de hotărâre nr. 19/03.06.2024
Referat de aprobare nr. 6705/31.05.2024
Referat de specialitate nr. 6708/31.05.2024
18 27.05.2024 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2024 05.07.2024
17 17.05.2024 Anunț public referitor la elaborarea actului normativ 17.05.2024 În consultare publică până la 17.06.2024 Aprobat prin HCL 18/25.06.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului care constituie coridorul de expropriere, declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate privată și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul obiectivului de investiție „Modernizare și extindere sistem de apă potabilă în satele Garvăn și Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”
Anexa 1 la proiectul de hotărâre 17/17.05.2024
Anexa 2 la proiectul de hotărâre 17/17.05.2024
Anexa 3 la proiectul de hotărâre 17/17.05.2024
Referat aprobare nr. 6061/16.05.2024
Raport de specialitate nr. 6062/16.05.2024
16 02.04.2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Jijila, județul Tulcea în cadrul Proiectului: „MODERNIZAREA REȚELEI DE BIBLIOTECI PENTRU A DEVENI HUB-URI DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DIGITALE, DIN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) – HUB COMUNA MĂRĂCINENI, JUDEȚUL BUZĂU” 08.04.2024
15 21.03.2024 Anunț public referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2025 21.03.2024 În consultare publică până la 21.04.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2025
Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre
Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre
Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre
Referat de aprobare a proiectului de hotărâre
Referat de specialitate la proiectul de hotărâre
14 21.03.2024 Anunț public referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar, pentru anul financiar 2023 21.03.2024 În consultare publică până la 21.04.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar, pentru anul financiar 2023
Referat de aprobare a proiectului de hotărâre
Raport de specialitate la proiectul de hotărâre
13 20.02.2024 Proiect de hotărâre privind susținerea financiară a cheltuielilor neeligibile, finalizarea investiției în termen și actualizarea indicatorilor pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL JIJILA” 12.04.2024
12 20.02.2024 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 7 din 27.02.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 29.03.2024
11 20.02.2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere sistem de apă potabilă în satele Garvăn și Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 29.03.2024
10 20.02.2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “AMENAJARE TROTUAR STRADA VICTORIEI, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” 29.03.2024
9 20.02.2024 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința din data de 20.02.2024 a Consiliului Local al Comunei Jijila 29.03.2024
8 20.02.2024 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 31/12.11.2020 privind aprobarea dizolvării și lichidării societății comerciale SERVICII PUBLICE JIJILA SRL 29.03.2024
7 20.02.2024 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința din data de 20.02.2024 a Consiliului Local al Comunei Jijila 29.03.2024
6 01.02.2024 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2024 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 29.03.2024
5 30.01.2024 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința din data de 30.01.2024 a Consiliului Local al Comunei Jijila 29.03.2024
4 23.01.2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, jud.Tulcea, aferente familiei ocupaționale „Administrație” începand cu data de 01.05.2023 29.03.2024
3 23.01.2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, pe anul 2024 29.03.2024
2 05.01.2024 Proiect de hotărâre privind susținerea financiară a cheltuielilor neeligibile, finalizarea investiției în termen și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL JIJILA” 29.03.2024
1 05.01.2024 Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2023 29.03.2024