Home / “MODERNIZARE REȚEA ILUMINAT PUBLIC, ÎN SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

“MODERNIZARE REȚEA ILUMINAT PUBLIC, ÎN SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

“MODERNIZARE REȚEA ILUMINAT PUBLIC, ÎN SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

DESCRIERE PROIECT:

Înlocuirea actualelor aparate de iluminat vechi, cu aparate de iluminat stradale cu LED, pe toți stâlpii existenți cu rețea LEA 0,4kV. Pe străzile comunale 30W, la intersecțiile stradale 36W și pe drumurile județene 50W, cu durată de viață mai mare, confecționate din materiale ecologice, conducând atât la îmbunătățirea calității serviciului cât și la reducerea facturii la energie electrică consumată prin creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat.

 

SURSA DE FINANȚARE:

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)

Contract de finanțare: nr. 6194 din 26.11.2018;

Valoarea totală a proiectului: 620.000,00 lei

Valoare eligibilă: 600.000,00 lei

Cofinanțare: 20.000,00 lei

Stadiu:

Finalizat decembrie 2018