Home / Documente / informații financiare – anul 2021

Documente / informații financiare – anul 2021

Publicat la 10.11.2021
1. Buget local la 28.10.2021
2. Buget local venituri proprii la 28.10.2021
3. Buget local sectiunea functionare la 28.10.2021
4. Buget local sectiunea dezvoltare la 28.10.2021

 

Publicat la 05.11.2021
1. Bilant 30.09.2021
2. Cont de rezultat patrimonial 30.09.2021
3. Flux de trezorerie 30.09.2021.
4. Situatia activelor si datoriilor 30.09.2021.
5. Anexa 19 – Situatia platilor FEN 30.09.2021.
6. Anexa 27 – Situatia platilor FEN 30.09.2021.
7. Anexa 31B – Situatia actiunilor 30.09.2021.
8. Disponibil din mijloace fixe 30.09.2021.
9. Situatia platilor restante 30.09.2021.
10. Sinteza platilor restante 30.09.2021.
11. Cheltuieli buget local 02 30.09.2021.
12. Cheltuieli buget local 10 30.09.2021.
13. Cheltuieli 10 sectiunea functionare 30.09.2021.
14. Cheltuieli 02 sectiunea functionare 30.09.2021.
15. Cheltuieli 02 sectiunea dezvoltare 30.09.2021.
16. Venituri buget local 02 – 30.09.2021.
17. Venituri buget local 10 – 30.09.2021.
18. Venituri 10 sectiunea functionare – 30.09.2021.
19. Venituri 02 sectiunea functionare – 30.09.2021.
20. Venituri 02 sectiunea dezvoltare – 30.09.2021.

 

Publicat la 13.10.2021
În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, comunicăm situația salariilor de bază ale personalului angajat, funcționari publici și contractuali bugetari din cadrul UAT Comuna Jijila, județul Tulcea, la data de 30 septembrie 2021;

 

Publicat la 12.10.2021
Buget local rectificat la data de 29.09.2021
Buget local secțiunea funcționare la data de 29.09.2021
Buget local secțiunea dezvoltare la data de 29.09.2021
HCL nr. 28 din 29.09.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

 

Publicat la 04.08.2021
1.Bilant 30.06.2021
2.Contul de rezultat patrimonial 30.06.2021
3.Situatia fluxurilor de trezorerie 30.06.2021
4.Situatia activelor si datoriilor instit.publice 30.06.2021
5.Cont de executie al buget local venituri 30.06.2021
6. Anexa 19_situatia platilor FEN 30.06.2021
7. Anexa 27_situatia platilor FEN 30.06.2021
8. Anexa 29_avansuri 30.06.2021
9. Cheltuieli sect dezv 30.06.2021
10. Cheltuieli sect functionare 30.06.2021
11. Cont de executie al bugetului local Cheltuieli 30.06.2021
12. Plăti restante 30.06.2021
13. Sinteza plăți restante 30.06.2021
14. Venituri proprii si subventii din buget local sect funct 30.06.2021
15. Venituri sect dezvoltare 30.06.2021

 

Publicat la 04.05.2021
Buget local aprobat 2021
Buget local secțiunea funcționare
Buget local secțiunea dezvoltare

 

Publicat la 04.05.2021
Situații financiare la 31.03.2021

 

Publicat la 16.04.2021
În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, comunicăm situația salariilor de bază ale personalului angajat, funcționari publici și contractuali bugetari din cadrul UAT Comuna Jijila, județul Tulcea, la data de 31 martie 2021;