Ultimele noutati!
Home / Dispozițiile emise de primarul comunei Jijila – anul 2020

Dispozițiile emise de primarul comunei Jijila – anul 2020

Dispozitii_2020.xlsx

Nr. dispozițieData emiteriiConținutul Dispoziției
22328.12.2020Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de însoțitor, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului BREZEANU ELENA-DANIELA
22228.12.2020Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 28.12.2020
22121.12.2020Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui TALPES DUMITRU, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA
22015.12.2020privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 15.12.2020
21914.12.2020Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui CORNEA LAURA, cu domiciliul in GARVĂN, localitatea Jijila, județul TULCEA
21814.12.2020Dispoziție cu privire la trecerea la gradația 3 și majorarea salariului de bază dnei Necula Janina-Elena
21711.12.2020Dispoziție privind constituirea comisiei de inventariere anuală la nivelul comunei Jijila
21607.12.2020Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale dnei / dlui OBANCEA SANDU, cu domiciliul in Jijila, localitatea Jijila, județul TULCEA
21507.12.2020Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale dnei / dlui MANGÎR MARGARETA, cu domiciliul in Jijila, localitatea Jijila, județul TULCEA
21427.11.2020Dispoziție cu privire la încadrarea în funcția de viceprimar şi stabilirea salariului de bază domnului Banea Marian
21326.11.2020Dispoziție cu privire la modificarea dispoziției nr. 201 din data de 09.11.2020.
21225.11.2020Dispoziție cu privire la încetarea plății indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului CARAMARIN TUDOR, domiciliat în comuna Jijila, județul Tulcea
21125.11.2020
21025.11.2020Dispoziție privind instituirea curatelei și numirea doamnei Cucu Eugenia, curator special pentru numita Nadoleanu Maria
20925.11.2020Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale
20825.11.2020Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei / dlui DĂUCEANU PETRICĂ, cu domiciliul in Jijila, localitatea Jijila, judeţul TULCEA
20725.11.2020Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei / dlui POPESCU RĂDUCU, cu domiciliul in Jijila, localitatea Jijila, judeţul TULCEA
20625.11.2020Dispoziție privind recuperarea unor sume încasate necuvenit la alocația pentru susținerea familiei, de către dna. ȚĂRANU NICOLETA
20512.11.2020
20412.11.2020
20312.11.2020Dispoziție cu privire la delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă în exercitarea actualului mandat ( 2020 -2024);
20212.11.2020
20109.11.2020
20004.11.2020
19903.11.2020Dispozitie privind rectificarea mențiunii de căsătorie aplicată pe marginea actului de naștere nr. 53/1959 – exemplarul nr. II
19803.11.2020Dispoziție privind aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare – alegeri Senat și Camera Deputaților.
19703.11.2020Dispoziție privind stabilirea locurilor de afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților
19630.10.2020Dispoziție cu privire la încadrarea în funcţia de administrator public şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului DEACU ALEXANDRINA
19530.10.2020Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale
19430.10.2020Dispoziție pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și lichizi
19328.10.2020Dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului RACHELEANU FĂNICA
19228.10.2020Dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de însoțitor, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului RACHELEANU FĂNICA
19128.10.2020Dispoziție privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui NECULA CRISTINA, cu domiciliul in Jijila, str. localitatea Garvăn, județul TULCEA
19023.10.2020Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui PETCU GHERGHINA, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, judeţul TULCEA
18922.10.2020Dispoziție privind autorizarea minorei Drăgoi Valentina să încheie un act de partaj voluntar
18813.10.2020Dispoziție cu privire la încetarea cauzei suspendării contractului individual de muncă încheiat cu d-na NECULA JANINA-ELENA şi reluarea activității, începând cu data de 16.10.2020
18713.10.2020Dispoziție privind aprobarea listei destinatarilor finali în cadrul S.N.S.E.D
Anexe la Dispoziția nr. 187/13.10.2020
18601.10.2020Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei CONSTANTIN MARIA
18530.09.2020Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui GHERGHIȘAN CRISTINA, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA
18430.09.2020Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna OBANCEA DORINA
18330.09.2020Dispoziție cu privire la acordarea stimulentului de risc pe perioada stării de urgență 16 martie - 15 mai 2020, asistentului medical GERU STELA
18230.09.2020Dispoziție cu privire la trecerea la gradația 4 și majorarea cuantumului salarului de bază, doamnei/domnului HAGIGHIOL GABRIELA, domiciliată în oras Macin, județul Tulcea
18130.09.2020Dispoziție cu privire la promovarea în grad profesional a domnului/doamnei VASILE MARIOARA din funcția publică de execuție inspector, grad profesional principal, gradația 5, în funcția publică de execuție inspector, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului contabilitate impozite și taxe
18030.09.2020Dispoziție cu privire la promovarea în grad profesional a domnului/doamnei DRĂGOIU DUMITRA din funcția publică de execuție referent, grad profesional asistent, gradația 5, în funcția publică de execuție referent, grad profesional principal, gradația 5, în cadrul Compartimentului registrul agricol
17930.09.2020Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de însoțitor, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului SARĂU COSMIN
17829.09.2020Dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului HOGEA MARIOARA
17729.09.2020Dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului MĂMĂLIGĂ IOANA
176
17518.09.2020Dispoziție privind identificarea și verificarea destinatarilor finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A.
17418.09.2020Dispoziție privind acordarea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, pentru toată perioada sezonului rece: 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, beneficiarilor Legii 416 / 2001
17318.09.2020Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui STOIAN DUMITREL CONSTANTIN, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA
17218.09.2020Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) și acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui NADOLEANU LENUȚA-CLAUDIA, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA
17111.09.2020Dispoziție privind aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare din comuna Jijila, județul Tulcea în vederea organizării și desfășurării alegerilor locale
17028.08.2020Dispoziție privind identificarea și verificarea destinatarilor finali în cadrul S.N.S.E.D
16928.08.2020Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui DEACU ION, localitatea Jijila, județul TULCEA
16828.08.2020Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei (ASF) dnei / dlui DEACU VASILE
16728.08.2020Dispoziție privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui ENE FLORICA, localitatea Jijila, județul TULCEA
16624.08.2020Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale
16521.08.2020Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 27.08.2020
16421.08.2020Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui PILAF NUȚA localitatea Jijila, județul TULCEA
16318.08.2020Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 18.08.2020
16218.08.2020Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea îndemnizației de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului MALACU MARCELA
16114.08.2020Dispoziție privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al secțiilor de votare din Circumscripția electorală nr. 27 Jijila
16014.08.2020Dispoziție privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 27 Jijila
15910.08.2020Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 10.08.2020
15803.08.2020Dispoziție privind constituirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru promovarea în grad profesional a funcționarului public, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, judeţul Tulcea
15703.08.2020Dispoziție privind numirea dirigintelui de șantier la obiectivul de investiție: ”Modernizare sistem apă potabilă în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea și înființare sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului menajer în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea”
15627.07.2020Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei NADOLEANU TINCA
15527.07.2020Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui ȚANDĂRĂ DUMITRU cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA
15427.07.2020Dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului ȘERBAN MARIȚA, domiciliată în sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea
15323.07.2020Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului STEREA PARASCHIVA
15223.07.2020Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui TOADER MARIAN, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA
15122.07.2020Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de însoțitor, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului RACHELEANU FĂNICA
15022.07.2020Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului BALEA TRANDAFIR
14922.07.2020Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului POPESCU EVELIN
14821.07.2020Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea îndemnizației de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului MOCANU STAN
14720.07.2020Dispoziție privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 144/22.06.2020 cu privire la constituirea comisiei comunei Jijila pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021
14629.06.2020Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna GERU TUDORIȚA
14524.06.2020Dispoziție cu privire la delegarea de atribuții în domeniul achizițiilor publice, doamnei Bejenaru Valerica, începând cu data de 18.06.2020
14422.06.2020Dispoziție cu privire la constituirea comisiei comunei Jijila pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021
14318.06.2020Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui PARASCHIV IONEL
14218.06.2020Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui TUȘCĂ FLORICĂ
14117.06.2020Dispoziție privind numirea dirigintelui de șantier la obiectivul de investiție: ”Modernizare drumuri locale, în comuna Jijila, județul Tulcea”
14017.06.2020Dispoziție privind numirea dirigintelui de șantier la obiectivul de investiție: ”Construire piață agroalimentară, în comuna Jijila, județul Tulcea”
13916.06.2020Dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de însoțitor, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului GERU VASILICA, domiciliată în sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea
13810.06.2020Dispoziție privind numirea dirigintelui de șantier la obiectivul de investiție: ”Construire școală nouă sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”
13729.05.2020Dispoziție cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului GERU NASTASE
13629.05.2020Dispoziție cu privire la trecerea la gradația 1 și majorarea cuantumului salarului de bază, doamnei/domnului BANEA ELENA, domiciliată în comuna Jijila, județul Tulcea
13529.05.2020Dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului STOICA VASILICA
13429.05.2020Dispoziție privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei / dlui OBANCEA DANIELA , CNP cu domiciliul in JIJILA, str, nr, localitatea Jijila, judetul TULCEA
13329.05.2020Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui SIMA DUMITRU, CNP cu domiciliul in JIJILA, str. , nr. , localitatea Jijila, județul TULCEA
13229.05.2020Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit la venitul minim garantat de către dna. PILAF NUȚA
13129.05.2020Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 26.05.2020
13019.05.2020Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 26.05.2020
12930.04.2020Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei BANEA MELINTINA
12828.04.2020Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui CARP PAUL , cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA
12727.04.2020Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizației de însoțitor, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului STOICA IONICA
12610.04.2020Dispoziție privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila prin delegarea de atribuții
12510.04.2020Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii pentru achiziția contractului ce are ca obiect: proiectare și execuţie lucrări în cadrul proiectului: „Modernizare, renovare și dotare cămin cultural Jijilaˮ
12409.04.2020Dispoziție privind organizarea modului de primire prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat
12331.03.2020Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizației de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului STOICA IORDAN
12230.03.2020Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de evaluare pentru achiziția contractului ce are ca obiect: Execuția lucrărilor de construcție/ extindere/modernizare a drumurilor de interes local în satul Jijila și satul Garvăn din comuna Jijila în cadrul proiectului: „MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”
12126.03.2020Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui POPESCU NICOLAE, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA
12026.03.202Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui MIHAI TUDOREL, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA
11917.03.2020Dispoziție privind instituirea curatelei şi numirea doamnei Drăgoi Ileana, curator special pentru minora Drăgoi Valentina
11813.03.2020Dispoziție cu privire la promovarea în grad profesional a doamnei Alecu Liliana din funcția contractuală de execuție bibliotecar, grad I, gradația 5, în funcția contractuală de execuție bibliotecar, grad IA, gradația 5, în cadrul Compartimentului cămin cultural, bibliotecă, sport
11713.03.2020Cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei Șerban Marița
11612.03.2020Dispoziție privind constituirea comisiei comunale Jijila, pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului general agricol din România, runda 2020
11505.03.2020Dispoziție cu privire la constituirea comisiei de concurs și soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare a unui post vacant de asistent medical comunitar
11404.03.2020Dispoziție cu privire la trecerea la gradația 4 și majorarea cuantumului salariului de bază a dnei Drăgoiu Dumitra
11328.02.2020Dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal a dnei Talpeș Ioana
11228.02.2020Dispoziție cu privire la încetarea plății indemnizației de handicap a dlui Țiuleanu Marin
11127.02.2020Dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal a dnei Marcovici Caterina
11027.02.2020Dispoziție cu privire la acordarea indemnizației de handicap dlui Tudorii Aurel
10927.02.2020Dispoziție cu privire la recuperarea unor sume încasate necuvenit de către dl. Ene Nicu
10827.02.2020Dispoziție cu privire la încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a dlui Sima Nicolae
10727.02.2020Dispoziție cu privire la încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a dlui Stoica Alexandru
10627.02.2020Dispoziție cu privire la încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a dnei Mihai Mariana
10527.02.2020Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei dnei Mangîr Ana-Maria
10419.02.2020Dispoziție cu privire la încetarea plății îndemnizației de însoțitor, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Iorga Ileana, domiciliată în comuna Jijila, județul Tulcea;
10319.02.2020Dispoziție cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului Dascălu Neculae, domiciliat în comuna Jijila, județul Tulcea;
10219.02.2020Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Radu Iordana;
10119.02.2020Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Dascălu Lenuța;
10017.02.2020Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Enache Mirela cu domiciliul în localitatea Jijila, județul Tulcea;
9917.02.2020Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Comănici Gheorghe cu domiciliul în localitatea Jijila, județul Tulcea
9817.02.2020Dispoziție privind constituirea comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea;
9717.02.2020Dispoziție cu privire la aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade/ trepte profesionale, a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea;
9613.02.2020Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 19.02.2020
9512.02.2020Dispoziție cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Stoica Neculina, domiciliată în comuna Jijila, județul Tulcea;
9431.01.2020Dispoziție privind desemnarea peroanelor cu atribuții și responsabilități în implementarea, dezvoltarea și administrarea Registrului Agricol Național, precum și a Registrului Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale la nivelul comunei Jijila;
9331.01.2020Dispoziție cu privire la promovarea în grad profesional a domnului/doamnei Dorobanțu Angelica din funcția publică de execuție inspector, grad profesional asistent, gradația 1, în funcția publică de execuție inspector, grad profesional principal, gradația 2, în cadrul Compartimentului contabilitate, impozite și taxe;
9231.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de însoțitor, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului Radu Iordana;
9131.01.2020Dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului Popescu Marcela;
9031.01.2020Dispoziție cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului Racheleanu Evantia
8931.01.2020Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit la venitul minim garantat de către dl. Istrate Dumitru
8831.01.2020Dispoziție privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Banea Dumitru cu domiciliul în Jijila, str. Tineretului, nr. 35, localitatea Jijila, județul Tulcea;
8729.01.2020Dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului Ene Anica;
8629.01.2020Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu domnul Ene Ion;
8529.01.2020Dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază doamnei/domnului Caragea Nicuța-Vasilica
8429.01.2020Dispoziție cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului Dudu Sandu;
8329.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de însoțitor, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului Dăuceanu Ion;
8228.01.2020Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu organizarea Monitorului Oficial Local și publicarea oricăror documente potrivit prevederilor Codului administrativ;
8123.01.2020Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 29.01.2020
8016.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază doamnei ALECU LILIANA, având funcția de bibliotecar I, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2020
7916.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază doamnei OBANCEA DORINA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2020
7816.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a domnului BURDUF STELICĂ, având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna ianuarie 2020
7716.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei ȚĂRANU DANIELA, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2020
7616.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei RETIA MARIA, având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna ianuarie 2020
7516.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a domnului ENE ION, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2020
7416.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei DUDUȚĂ LENUȚA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2020
7316.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei SANDU NUȚA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2020
7216.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a domnului ADĂMACHE GHEORGHIȚĂ, având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna ianuarie 2020
7116.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei SANDU NIȚA-IOANA, având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna ianuarie 2020
7016.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei SAVA LENUȚA, având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna ianuarie 2020
6916.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei CONSTANTIN DUMITRA-NICOLETA, având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna ianuarie 2020
6816.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei BANEA MARIOARA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2020
6716.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei BĂRBIERU DIDINA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2020
6616.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei CHIRIAC OLIMPIA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2020
6516.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei VASILE NICOLETA-RITA, având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna ianuarie 2020
6416.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei TOADER DIDINA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2020
6316.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei CARAMARIN FĂNICA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2020
6216.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei CADIU STAVĂR, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2020
6116.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei DASCĂLU DANA, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2020
6016.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei URSULEANU SOFIA-ANIȘOARA, având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna ianuarie 2020
5916.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei GERU MIHAELA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2020
5816.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei DORAȘCU NIȚA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2020
5716.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei MOROIANU ELENA, având funcția de asistent personal, gradația3, începând cu luna ianuarie 2020
5616.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei BANEA ELENA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2020
5516.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei MARIN VASILICA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2020
5416.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei MANGÎR GHERGHINA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2020
5316.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei IORDACHE AURELIA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2020
5216.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei HOGEA POLIXENIA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2020
5116.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei HOGEA IOANA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2020
5016.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei GERU TUDORIȚA, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2020
4916.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei CHIRIAC OLIMPIA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2020
4816.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei SAVA VIOLETA, având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna ianuarie 2020
4716.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei DRĂGHICI ANICUȚA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2020
4616.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei DASCĂLU IONICA, având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna ianuarie 2020
4516.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei SIMA NICOLETA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2020
4416.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei CHIRIAC ANIȘOARA, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2020
4316.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei BANEA NICOLETA, având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna ianuarie 2020
4216.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei IORGA ILEANA ,începând cu data de 01.01.2020
4116.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei RACHELEANU EVANTIA ,începând cu data de 01.01.2020
4016.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei STOICA NECULINA, începând cu data de 01.01.2020
3916.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei SALCIE IONELA, începând cu data de 01.01.2020
3816.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei BURDUF FROSINA, începând cu data de 01.01.2020
3716.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a domnului ȚIULEANU MARIN, începând cu data de 01.01.2020
3616.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei ISTRATE DUMITRA, începând cu data de 01.01.2020
3516.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei RADU LILIANA, începând cu data de 01.01.2020
3416.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a domnului CARAMARIN TUDOR, începând cu data de 01.01.2020
3316.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei DEACU SERENA-STELIANA, începând cu data de 01.01.2020
3216.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei CADIU TUDORA, începând cu data de 01.01.2020
3116.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei SIMA GHERGHINA, începând cu data de 01.01.2020
3016.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a domnului TOADER ADRIAN, începând cu data de 01.01.2020
2916.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a domnului CHIRNOAGĂ CĂRULEȚ, începând cu data de 01.01.2020
2816.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a domnului NADOLEANU DUMITRU, începând cu data de 01.01.2020
2716.01.20200Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei BERECHET ANIȘOARA, începând cu data de 01.01.2020
2616.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei GERU VASILICA, începând cu data de 01.01.2020
2516.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei SPIRIDON NECULINA, începând cu data de 01.01.2020
2416.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a domnului STEREA ION, începând cu data de 01.01.2020
2316.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a domnului BANEA ION, începând cu data de 01.01.2020
2216.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei PRUTEANU SICA, începând cu data de 01.01.2020
2116.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei STEREA IOANA, începând cu data de 01.01.2020
2016.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a domnului GERU NĂSTASE, începând cu data de 01.01.2020
1916.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei MĂMĂLIGĂ IOANA, începând cu data de 01.01.2020
1816.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a domnului STOICA EUGEN, începând cu data de 01.01.2020
1716.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a domnului DASCĂLU NICOLAE, începând cu data de 01.01.2020
1616.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a domnului RADU ANGHELUȚĂ, începând cu data de 01.01.2020
1516.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei STEREA CĂLINA-MARIA, începând cu data de 01.01.2020
1416.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a domnului CLOȘCĂ DUMITRU, începând cu data de 01.01.2020
1316.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a domnului DUDU SANDU, începând cu data de 01.01.2020
1216.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a domnului SARĂU ALEXANDRU, începând cu data de 01.01.2020
1116.01.2020Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap a doamnei SARĂU ANICA, începând cu data de 01.01.2020
1016.01.2020Dispoziție cu privire la încetarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia doamnei BURDUF ELENA, cu domiciliul în comuna JIJILA str. Pescarilor nr. 13, localitatea JIJILA jud. Tulcea
916.01.2020Dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei BURDUF ELENA, cu domiciliul în comuna JIJILA str. Pescarilor nr. 13, localitatea JIJILA jud. Tulcea
816.01.2020Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale domnului TOADER MARIAN cu domiciliul în comuna JIJILA str. GLORIEI nr. 67A, localitatea JIJILA, județul TULCEA
716.01.2020Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) doamnei IORDACHE MARIA, cu domiciliul în sat GRINDU, STR. Nufărului nr. 24 comuna GRINDU județul TULCEA
616.01.2020Dispoziție cu privire la încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei ZLATE NICOLETA, cu domiciliul în comuna JIJILA str. Toamnei nr. 29 A localitatea JIJILA jud. Tulcea
516.01.2020Dispoziție cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului AVRAM ION
416.01.2020Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna SANDU NIȚA-IOANA
316.01.2020Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii pentru achiziția contractului ce are ca obiect proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului: „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea„
215.01.2020Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 15.01.2020
108.01.2020Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție pentru investiția: „Înlocuire și extindere rețea distribuție apă potabilă sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”