Home / Alte documente de interes public

Alte documente de interes public

Anul 2021

Data afișării

Conținut

28.10.2021 Primăria Comunei Jijila, Județul Tulcea cu sediul în comuna Jijila, județul Tulcea, organizează în baza OUG privind Codul administrativ art. 554 alin. (7)-(8), H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea postului vacant de guard, în cadrul Serviciului administrativ salubrizare și gospodărire comunală, program (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Concursul se va desfășura astfel:

     – 28.10.2021 – 10.11.2021 depunere dosare

     – 12.11.2021 – selecție dosare

     – 02.12. 2021, ora 10.00 – proba scrisă,

     – 06.12. 2021, ora 10.00 – interviul.

18.10.2021

ora 15:20

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector grad profesional principal, organizat de Primăria comunei Jijila, în data de 18.10.2021; – punctaj final
18.10.2021

ora 15:20

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector grad profesional principal, organizat de Primăria comunei Jijila, în data de 18.10.2021; – proba interviu
18.10.2021

ora 15:20

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector grad profesional principal, organizat de Primăria comunei Jijila, în data de 18.10.2021; – proba interviu
18.10.2021

ora 13:00

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector grad profesional principal, organizat de Primăria comunei Jijila, în data de 18.10.2021;
18.10.2021

ora 13:00

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector grad profesional principal, organizat de Primăria comunei Jijila, în data de 18.10.2021;
28.09.2021 Rezultatul cuprinzând selecția dosarelor la examenul pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional principal, organizat de Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 18.10.2021;
06.09.2021 Anunț privind organizare examen de promovare în grad profesional
31.08.2021 ANUNȚ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate. În temeiul art. 47 alin. 6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili
13.07.2021

Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, cu sediul în Str. Principală nr. 77, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă din cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Administrarea Domeniului Public și Privat, din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

 

 

Anul 2020

Data afișării

Conținut

 

17.09.2020 Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional superior și în funcția de referent grad principal, organizat de Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 17.09.2020;
01.09.2020

Rezultatul cuprinzând selecția dosarelor la examenul pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional superior și în funcția de referent grad principal, organizat de Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 17.09.2020;

03.08.2020 Anunț organizare examen de promovare în grad profesional

Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, organizează în data de 17 septembrie 2020, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituției din Str. Principală nr. 77, localitatea Jijila, județul Tulcea, examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila.

01.07.2020

Anunț public privind decizia etapei de încadrare: UAT COMUNA JIJILA, titular al proiectului: ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”

19.05.2020

Anunț privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila în ședință ordinară pe data de 26.05.2020

22.04.2020

Consultare asupra propunerilor preliminare PLAN URBANISTIC ZONAL – ”ÎNFIINȚARE FERMĂ CEREALE”

25.03.2020

Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, cu sediul în comuna Jijila, județul Tulcea, Str. Principală nr. 77, organizează în baza art. 554 alin. 7 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și HG nr. 286/2011, modificat și completat de HG nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual de execuție temporar vacant de asistent medical comunitar, grad principal din cadrul Compartimentului asistenți medicali comunitari.

11.03.2020

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de bibliotecar, grad IA, organizat la Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 11.03.2020

24.02.2020 Rezultatul cuprinzând selecția dosarelor la examenul pentru promovarea în funcția contractuală de bibliotecar, grad IA, organizat la Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 11.03.2020
11.02.2020

Anunț organizare examen de promovare în grad profesional Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, organizează la sediul instituției din Strada Principală nr. 77, localitatea Jijila, județul Tulcea, în data de 11 martie 2020, ora 10.00, proba scrisă la examenul de promovare în drag profesional imediat superior a funcționarilor contractuali din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila.

05.02.2020

1. Anunț privind obligația persoanelor fizice de a depune DECLARAȚIA UNICĂ;

2. Lista persoanelor arondate

 

 

 

Anul 2019

Data afișării

Conținut

30.10.2019
Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, organizează în data de 11 decembrie 2019, ora 11:00 proba scrisă, la sediul instituției din Str. Principală nr. 77, localitatea Jijila, județul Tulcea, examen de promovare în gradul profesional superior a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila
10.10.2019
ANUNȚ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate. În temeiul art. 47 alin. 6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *