Home / Noutati / ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR CU COPII ÎNSCRIȘI LA GRĂDINIȚĂ

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR CU COPII ÎNSCRIȘI LA GRĂDINIȚĂ

Începând cu 01.01.2021 Legea nr. 49/2020 pentru completarea Legii nr.  248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, prevede acordarea din oficiu a  tichetelor pentru grădiniță pentru copii din familiile care primesc alocația de susținere a familiei sau odată cu solicitarea alocației.

Valoarea tichetelor acordate va fi de 100 lei/lunar iar acordarea stimulentelor educaționale este condiționată de frecvență regulată la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educațional prevăzut de prezenta lege.

În sensul legii 248/2015, prin frecvență regulată se înțelege prezența zilnică a copilului la grădiniță în luna monitorizată, cu excepția absențelor motivate.

Primar,

Costică Deacu

 

HG 49/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

ART. 3

    (1) Stimulentul educațional se acordă:

  1. a) din oficiu, pentru situaţia prevăzută la 2 alin. (1), după caz, odată cu stabilirea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei, sau după acordarea acestuia, persoanei care este şi titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei;

HG 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

ART. 14

    (1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisă a primarului, care se emite pentru toată perioada prevăzută la art. 7 alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării prevăzute la art. 13, ţinând cont de data la care a fost înscris copilul la grădiniţă.

ART. 15

    (1) Stimulentul se asigură lunar de către unităţile administrativ-teritoriale şi se distribuie de către acestea.

#M1

    (2) Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniţă reprezentând stimulente educaţionale se face în baza dispoziţiei primarului emise conform art. 12 şi 14, până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară, pentru toţi beneficiarii din toate unităţile de învăţământ definite la art. 6.

ART. 20

    (1) Modificarea dreptului la stimulent se efectuează în situaţia în care se comunică sau se constată modificarea numărului de copii din familie pentru care a fost acordat iniţial dreptul.

#M1

    (2) În luna în care se comunică sau se constată, după caz, că unul sau mai mulţi copii din familie nu îndeplinesc condiţiile de frecvenţă prevăzute de lege, tichetul social pentru grădiniţă nu se acordă pentru copilul/copiii aflat/aflaţi în această situaţie.

Vezi si

Comunicat – audiențe Avocatul Poporului în luna Iunie 2024

În data de 27 iunie 2024, reprezentanții instituției Avocatul Poporului și Avocatul Copilului -Biroul Teritorial …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *